Leden en Lidmaatschap

Als u lid wilt worden van de WTC LOPIKerwaard, dan kunt u online inschrijven.

De procedure is als volgt:

 • Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00
 • De jaarlijkse contributie bedraagt vanaf 1 januari 2014 € 53,50
  Hiervan wordt € 34,50 afgedragen aan de NTFU, (overkoepelende organisatie van toerfietsverenigingen).
 • Wij zorgen ervoor dat uw aanmelding bij de NTFU terecht komt, vervolgens krijgt een NTFU-ledenpas.
 • Ook krijgt u dan het TEP (het toerfietsevenementen programma).
 • Tevens betekent de aanmelding bij de NTFU, dat u verzekerd bent tegen een ongeval op racefiets of MTB. Zie daarvoor de voorwaarden in het TEP.
 • Van de NTFU ontvangt u nog vier maal per jaar een fietstijdschrift.
 • Indien u halverwege het seizoen lid wordt, worden de tarieven naar rato aangepast.
 • Voorts krijgt u een programma jaarboek van de WTC.
 • Daarnaast ontvangt u ons clubblad Journal de CYCLOPIK dat ca. 4 keer per jaar verschijnt.
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van tenminste 2 jaar, in verband met een bijdrage uit de verenigingskas voor de nieuwe fietskleding.

Zodra je lid bent, ontvang je de inloggegevens van onze website waarna je de clubkleding kunt bestellen.

Bike Totaal Lti Pantoni Bike Totaal NTFU

Mijn WTC