Club Info

Ons bestuur bestaat uit:
Wim van Wijk (voorzitter)
Hennie Beenen (secretaris)
Leo van Vliet (penningmeester)
Theo Engel (bestuurslid)
Eric Klever (bestuurslid)

Het bestuur heeft tot taak dat:
– de vereniging zich op een correcte wijze naar buiten presenteert;
– er het gehele jaar door activiteiten voor de leden worden georganiseerd;
– de financiën op een correcte wijze worden beheerd;
– er een goed contact blijft met de sponsoren;
– het clubblad “JOURNAL DE CYCLOPIK” regelmatig verschijnt;
– er jaarlijks een Algemene Leden Vergadering wordt gehouden.

De vereniging stelt zich ten doel om:
– voor de sportieve toerfietsers meerdere trainingsritten per week te organiseren. De trainingen worden georganiseerd op de dinsdagavond, donderdagavond, zaterdag en zondagmorgen;
– het maandelijks organiseren van een clubtocht vanuit één van de 9 kernen van de gemeente Lopik, uitsluitend bestemd voor leden van de vereniging;
– het deelnemen aan, wel of niet in clubverband, aan toertochten georganiseerd en uitgepijld door andere verenigingen, zowel in Nederland als daarbuiten;
– zich in te zetten voor de inwoners van de 9 kernen van de gemeente Lopik, die in aanmerking komen voor een lidmaatschap. Inwoners van de randgemeenten, te weten: Schoonhoven, De Vlist, Oudewater, Montfoort en IJsselstein kunnen eveneens lid worden, tenzij er een wachtlijst is. Inwoners van buiten de 9 kernen van Lopik en de randgemeenten, kunnen alleen lid worden indien er op enigerlei wijze een relatie is met Lopik en indien het bestuur unaniem akkoord gaat. Het maximum aantal leden werd gesteld op 100, daarna zou er een wachtlijst van kracht zijn. Gezien de belangstelling heeft de vereniging inmiddels het maximum aantal leden verruimd.

Toertocht Commissie
Onderstaande leden vormen de Toertocht Commissie:
Floré Mulder
Hennie Beenen
Jan van Lieshout
Theo Engel
Johan de Bruijn

Oprichting
Het was Nico van Vreeswijk die, al fietsend in de omliggende polders, regelmatig dorpsgenoten op een racefiets tegenkwam. Dit deed bij hem de vraag rijzen: zou het niet mogelijk zijn om een toerfiets vereniging op te richten? Hij wist enkele fietsfanaten voor zijn idee warm te krijgen en in het najaar van 1995 werd er in het dorpshuis van Lopik een bijeenkomst gehouden met als doelstelling te peilen of er voldoende interesse zou zijn. De opkomst was groot en er werd besloten onder de aanwezige potentiële leden een enquête te verspreiden. De uitkomst van deze enquête werd in januari 1996 gepresenteerd en deze was zo positief dat het resulteerde in de oprichting van de vereniging. 

Het toenmalige bestuur bestond uit:
Arie van den Ende (voorzitter)
Nico van Vreeswijk (secretaris)
Hennie Broekhuizen (penningmeester)
Wim Volle
Wim Roskam